ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

ภาษาไทย โทร. 0 4525 5909, 09 3542 4794
ภาษากัมพูชา โทร. 09 6767 4818
ภาษาจีน โทร. 08 9630 7054(ภาษาจีนเท่านั้น)
แฟกซ์. 0 4586 5628
E-mail: booking.loginnhotel@gmail.com

แบบฟอร์มการติดต่อ